ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი

/ ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი

ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი არის სამართალმემკვიდრე 1958 წელს შექმნილი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ნიკო ბერძენიშვილის სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტისა, რომელიც 2011 წლიდან შევიდა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაქვემდებარებაში. იგი წარმოადგენს ამ უნივერსიტეტის დამოუკიდებელ-სტრუქტურულ ერთეულს.

ამჟამად ინსტიტუტის განკარგულებაშია ნახევარსაუკუნეზე მეტი ხნის მანძილზე შექმნილი მდიდარი სამეცნიერო და კულტურული მემკვიდრეობა მეცნიერების ისეთ დარგებში, როგორიცაა: ეთნოგრაფია (ეთნოლოგია), არქეოლოგია, ისტორია, ფოლკლორი, ემიგრანტული ლიტერატურის კვლევა და დიალექტოლოგია, ზეპირსიტყვიერება,  სოციოლოგია. ეს დარგები შეისწავლებოდა და შეისწავლება დღესაც, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს მასშტაბით.

საფონდო მასალის დასამუშავებლად საჭიროა განცხადება ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის სახელზე. ფონდებში მუშაობა უფასოა.

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის მუსიკალური არქივის გაციფრება-დამუშვება-კატალოგიზაცია 2022 წელს განხორციელდა. 

პროექტის ხელმძღვანელი და კოორდინატორი: ნინო რაზმაძე

პროექტის შემსრულებელი - მონაცემთა ბაზის შემდგენელი: ლოლიტა სურმანიძე

რედაქტორი: ნინო კალანდაძე-მახარაძე †

აუდიომასალის სტუდიური დამუშავება: გიორგი ჯოლბორდი, ვახტანგ ცეცხლაძე

პროექტში მონაწილე ორგანიზაციები: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელი, თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია, ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

ფინანსური მხარდამჭერი: ფონდი „ქართული გალობა“.

 

მისამართი - ბათუმი, ნინოშვილის ქუჩა № 35

ტელ.  0422 27 17 80

ელ. ფოსტა - nbi@bsu.edu.ge