ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

/ ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომლები: ეთნოგრაფები, მუსიკის-მცოდნეები, ისტორიკოსები და არქეოლოგები XX საუკუნის 30-იანი წლებიდან სისტემატუ-რად აწყობდნენ კომპლექსურ, სამეცნიერო ექსპედიციებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიო-ნებსა და ჩრდილოეთ კავკასიაში. შედეგად, ინსტიტუტში  თავი მოიყარა  უმდიდრესმა ტექს-ტურმა,  გრაფიკულმა, ფოტო და აუდიო მასალამ, რომელსაც  თავისი მრავალფეროვნებისა და სიძველის გამო, უნიკალური მნიშვნელობა აქვს საქართველოს ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისა და შენარჩუნების საქმეში.

მასალების გაცნობა შესაძლებელია ინსტიტუტში: ფიზიკური პირებისათვის პირადი განცხადების, ხოლო იურიდიული პირებისათვის დაწესებულებიდან მომართვის საფუძველ-ზე უფასოდ.

მასალის ციფრული ვერსიის გაცემა დროებით შეზღუდულია, ვინაიდან მიმდინარეობს მომსახურების ფასიან რეჟიმზე გადასვლისა და ტარიფების დადგენის იურიდიული პროცედურები.

ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის მუსიკალური ფონდი ანზორ ერქომაიშვილის სახელობის ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრთან თანამშრომლობის შედეგად 2022 წელს გაციფრდა. ხმოვანი ფონოდოკუმენტების კატალოგიზაციის პროცესში ჩართულები იყვნენ ფოლკლორის ცენტრის თანამშრომლები სანდრო ნათაძე და თეონა რუხაძე. შესაბამისად, მუსიკალური ფონდის ასლების გაცნობა, ასევე შესაძლებელია ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის არქივშიც.

 

ვებ საიტი - http://institutehist.ucoz.net/

ტელ. - 032 299 06 82

ელ. ფოსტა - histend55@yahoo.com

მისამართი - თბილისი. უნივერსიტეტის ქ. 11